بنیاد عبدالرحمن برومند

کودک بودند، اما چون بزرگسالان محکومشان کردند

«به من گفتند که اگر قتل را گردن نگیرم، مرا می‌کشند. حتی خانواده‌ام هم در خطر بود.» محمدرضا حدادی

۲۵ سال پس از امضای کنوانسیون حقوق کودک، جمهوری اسلامی ایران در صدر دولت‌های اعدام کننده مجرمان نوجوان قرار دارد. کنوانسیون حقوق کودک مجازات اعدام را برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، یعنی افرادی که قانون بین الملل آنها را کودک می داند، قاطعانه منع می‌کند. با این حال، یافته‌های بنیاد برومند در «یادبود امید» نشان می‌دهد که قوه قضائیه ایران از اواخر سال ۱۳۷۸ تا کنون، حداقل ۱۲۶ نوجوان متهم به جرم را اعدام کرده است

بخش: 

چرا قطعنامه پارلمان اروپا مسئولان جمهوری اسلامی را چنین نگران ساخته است

واکنش تند مقامات ایرانی به قطعنامه پارلمان اروپا و ... در واقع واکنشی است سرآسیمه به دگردیسی عمیق بین المللی که نهایتاً دولت جمهوری اسلامی ایران را در بن بستی اخلاقی ایده‌ئولوژیکی و سیاسی قرار خواهد داد. مسئولان جمهوری اسلامی با این پیش فرض به پای مذاکرات اتمی آمده اند که دموکراسیهای غربی چناچه از تأمین امنیت نظامی خود و عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی اطمینان حاصل کنند، به منافع اقتصادی خود در روابط با جمهوری اسلامی بسنده خواهند کرد و اصراری بر بهبود وضعیت حقوق بشر نخواهند داشت.

پایان موفقیت آمیز اعتصاب غذای دراویش گنابادی

اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی نهادهای امنیتی و قضایی علیه زندانیان عقیدتی از جمله دراویش و تضییع حقوق اولیه آنان به صورت گسترده ادامه دارد. نقض سیستماتیک و خشونت آمیز آزادی‌های مذهبی شهروندان و آزار و اذیت پیروان اقلیتهای مذهبی از سوی حکومت ایران نیازمند توجه بیشتر و دایمی نهادهای حقوق بشری و بین المللی است.

مروری کوتاه بر وضعیت دراویش گنابادی در ایران

در٨٧- امین روز اعتصاب غذای دو تن از دراویش

طی سالیان گذشته حکومت ایران بر خلاف تعهدات بین المللی خود در زمینه احترام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و موازین حقوق بشر، از جمله حق آزادی مذهب که شامل آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد، نه تنها حق برگزاری مناسک و مراسم مذهبی برای دراویش گنابادی را زیر پا گذاشته است بلکه به برخورد قضایی و امنیتی با آنان پرداخته است.

پیکر قربانیان اعدامهای غیرقانونی را به خانواده ها برگردانید!حق سوگواریشان را محترم شمارید!

"هر روز و هر روز آن سخن کاک فرزاد در آخرین تماس تلفنیمان در گوشم نجوا میکند که: حقوق بشر مرز ندارد. باید مرزها را برداریم. این وظیفهٔ ماست. من از زندان و شما در بیرون." (سفیران صلح کردستان در اوین/ کاوه کرمانشاهی)

به مناسبت صدسالگی روز جهانی زن

بنیاد برای بزرگداشت یکصدسالگی روز جهانی زن، ترجمۀ چهار مقالۀ مهم دیگر را در باب حقوق زن منتشر میکند تا در اختیار فعالان ایرانی حقوق زن قرار گیرد. این چهار مقاله به موضوع حساس فرهنگ، سنت و سیاست : ابزاری برای نقض حقوق بشر زنان، می پردازند

بخش: 
اشتراک در RSS - بنیاد عبدالرحمن برومند