سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- هواداران داخل کشور، گروه خرداد

خجسته باد اول ماه می روزجهانی گارگر

با تبریک یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر به تمامی کارگران و زحمتکشان میهنمان و دفاع از خواست های بر حق آنان، حمایت و پشتیبانی خود را از مبارزات پیگیر آنان برای رسیدن به عدالت اجتماعی، رفع ستم و شکاف طبقاتی و آزادی اعلام می کنیم.

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- هواداران داخل کشور، گروه خرداد