سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ سوئد

گزارش برگزاری اول ماە مە توسط سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، واحد سوئد

سخنرانان در این برنامه عبارت بودند از رقیه دانشگری (فران)، راحله طارانی، اکبر دوستدار و گودرز اقتداری. بانو صابری و حمید احمدزاده، شهناز عضوگروه کر سازمان و رضا کریمی نیز به گزارشها، پیام ها و خاطره گویی پرداختند. و با سپاس ویژە از رفیق پروین همتی عزیز. در این برنامه فیلمی از واقعه درگذشت دلخراش گل نو شکفته، میترا صانعی در میتینگ بزرگ سازمان در سال ۱۳۶۰ در میدان آزادی، به نمایش گذاشته شد.

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ سوئد