ماتیاس ابرت

ماریکا، شهر نمونه سوسیالیستی در برزیل

در حالیکه اکثریت مردم برزیل در این سوی ساحل اقیانوس اطلس به سختی نگران و در گیر ویروس کرونا هستند، در ماریکا شهری با ۱۶۰ هزار نفر جمعیت تقریباً هیچ کس از وضعیت اقتصادی شکایت ندارد و از بحران کرونا هم توانسته اند خودشان را نجات بدهند.

اشتراک در RSS - ماتیاس ابرت