یورگن فوگت - ترجمه رضا کاویانی

رئیس جمهورآرژانتین: ما کارهایی را درست انجام نداده ایم

روز یکشنبه همه چیز برای برگزاری یک جشن انتخاباتی به صورت رایگان برپا شده بود، اما اتفاق دیگری افتاد و اتحاد دولت پیشرو چپ آرژانتین "جبهه مشترک"، درانتخابات مقدماتی کنگره مجازات شد و در سراسر کشور تنها توانست ۳۱ درصد آرا را به دست آورد. آلبرتو فرناندز، رئیس جمهور آشکارا ناامید به نظر می رسید و در اواخر عصریک شنبه در جمع هوادارنی که هنوز منتظر مانده بودند، گفت: ما کارهایی را درست انجام نداده ایم.

پیروزی چپ ها، در انتخابات پیش نویس قانون اساسی جدید شیلی

برای اولین بار پس از گذشت ۳۰ سال، در قلب پایتخت شیلی یک زن کمونیست بنام "ایراسی هاسلر" به ریاست شهرداری سانتیاگو انتخاب شد. او به طرفداران پرشورخود گفت:" انتخابات اخیر، مقدمه ای است برای آنچه که کشور ما به آن نیاز دارد و ما را در کنارهم قرار داده است، ما علیه سیاست های این رژیم که منجر به گسترش فقر و گرسنگی مردم کشور ما شد و ضربه های شدیدی به ساختار آموزشی و فرهنگی ما وارد آمد، انتخاب شده ایم.

اشتراک در RSS - یورگن فوگت - ترجمه رضا کاویانی