فرشید کاظمی

بە یاد ابوالقاسم طاهرپرور (مشدی ابول)

رفیق به‌واسطه‌ی رفاقتش با غفور حسن‌پور، با حسن ظیاظریفی و علی‌اکبر صفایی فراهانی دیدار می‌کند و در جریان فعالیت‌های گروه جزنی- ضیا ظریفی قرار می‌گیرد. پس از دستگیری بیژن جزنی و تنی چند از اعضای گروه، در سال ۱۳۴۶ غفور حسن‌پور اقدام به تشکیل گروه برای ادامه‌ی فعالیت گروه اصلی می‌کند. در ابتدا سراغ ابوالقاسم طاهرپرور می‌رود و گروه را با تعداد دیگری از دوستان لاهیجانی‌اش تشکیل می‌دهد

اشتراک در RSS - فرشید کاظمی