گروه خرداد هواداران سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)

چرا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنیم؟

یقینا این طراحی نظام که با اتکا به شورای نگهبان خود، و اعمال نظارت استصوابی و نادیده گرفتن حقوق شهروندی انجام شده، انتخابات این دوره ریاست جمهوری را به سطح انتصاب مسئول یک نهاد حکومتی تنزل داده؛ و حق انتخاب بخش وسیعی از افراد جامعه را، با حذف نامزدهای مورد نظرشان، از آنان سلب کرده است.

اشتراک در RSS - گروه خرداد هواداران سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)