جمعی از دوستداران «داش ذبیح» در سوادکوه و شاهی- مازندران

حسرت دیدار

در سوگ سيمين جان دُخت نازنين داش ذبيح ما

روزهای بگیرو ببند بود و تو کاری مهم به عهده ات بود... نجات بسیاری ازنیروهای کیفی این مجموعه و در زمانی اندک... همان موقع خيلی‌ها زدند به جاده پرخاش و خشم... خیلی ها سر به دار شدند و عده ای يواشکی سُريدند به بال مهربان نسبيت... تو اما مرد عمل بودی و هرکاری را با نهایت دقت و مسئولیت به سرانجام می رساندی و رساندی...

اشتراک در RSS - جمعی از دوستداران «داش ذبیح» در سوادکوه و شاهی- مازندران