محمود سیدی

نکاتی چند در مورد انتخابات

جابجایی نیروها در درون جبهه اصلاحات و اصول گرایان تحقق پیدا خواهد کرد نیروهایی که به سمت قدرت گرایش پیدا خواهند کرد و نیروهایی که از قدرت پیاده خواهند کرد و سمتگیری جامعه محور خواهند کرد. انسداد سیاسی که شمشیر دو لبه هست هم اصلاح طلبانی که خط قرمز را رعایت نکند و هم مخالفان درونی را نشانه خواهد گرفت، شاید محوری که بتواند تا حدودی در کوتاه مدت همگرایی کند، خواسته هایی از قبیل نقد نظارت استصوابی و... خواسته های اینگونه باشد.

اشتراک در RSS - محمود سیدی