سوسن مرادی

نامه سرگشاده به اعضای سازمان فدائیان خلق ایران ـ (اکثریت)

اکنون در آستانه نوزدهمین کنگره سازمان، بر دوستداران جنبش فدائی پوشیده نیست که شما به افقهای جدید نظری و سازمانی دست یافته اید، لازم است با جسارت و صداقت تاکنونی این دستاوردها را در چارچوب برنامه و اساسنامه سازمان به پیشگاه مردم عرضه دارید، و بکوشید برای رسیدن به آنها، روشهای کاربُردی مناسب اتخاذ نمائید.

حفظ آبرو

سازماندهی مبارزات صنفی-مطالباتی اقشار مردم ایران پیشکشتان، برای حفظ آبروی پنجاه ساله-ی فدائیان اگر نمی توانید و در حدّ توانتان نیست، وجود و حضور خارج کشوری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را معلّق اعلام نمائید، تا هواداران در داخل کشور، خود فکری بحال خویش کنند.

اشتراک در RSS - سوسن مرادی