هاینر هافمن، سونجا پترندرل و ماریا استهر- ترجمه رضا کاویانی

مبارزه جهانی زنان در اصلاح قانون سقط جنین

میلیون ها زن در سراسر جهان به سقط جنین ایمن دسترسی ندارند و به همین مناسبت صدای جنبش اعتراضی زنان در جهت اقدام برای اصلاح قانون سقط جنین و تعیین سرنوشت بیشتر و حفاظت از سلامتی و زندگی خود، از جای جای جهان به گوش می رسد. گرچه مبارزه زنان در کشورهای مختلف حامیان و طرفدارن زیادی و به ویژه در میان اقشار آگاه دارد، اما گروه های محافظه کار مذهبی و سنتی در مقابل حقوق طبیعی زنان به شدت مقاومت می کنند. در واقع تمامی تلاش های محافظه کاران در جلوگیری از روند پیشرفت تا کنونی زنان می باشد.

بخش: 
اشتراک در RSS - هاینر هافمن، سونجا پترندرل و ماریا استهر- ترجمه رضا کاویانی