تئو سامر - ترجمه رضا کاویانی

دیداری تاریخی

در تاریخ نقاط عطفی وجود دارد که جهت گیری کاملاً جدیدی به سیاست جهانی می بخشد. یکی از این نقاط عطف ۵۰ سال گذشته، سفر کاملا محرمانه هنری کیسینجر به پکن، پایتخت جمهوری خلق چین بود. هنری کیسینجر آن زمان مشاور امنیت ملی در کاخ سفید، به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ریچارد نیکسون کار می کرد تا روابط بهتری با رژیم مائو تسه تونگ که تا پیش از این، سرد و بی رونق بود برقرار کند. سفر نیکسون به چین در فوریه ۱۹۷۲ انجام شد. این دیدار، رسما به دو دهه روابط سرد بین دو کشور پایان داد. پس از آن، روابط اقتصادی و مناسبات فرهنگی، بین چین و دیگر کشور ها توسعه پیدا کرد.

اشتراک در RSS - تئو سامر - ترجمه رضا کاویانی