گروە خرداد، هواداران سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور

مردم اصفهان را تنها نگذاریم!

سوء مدیریت مسئولان در امر حکمرانی آب مشکل همه مردم ایران است

به اعتقاد ما حل این مشکل، پیش از هر اقدامی، نیازمند اعتماد حکومت به مردم و مشارکت دادن آنان برای حل آن است. مشکل کشاورزان اصفهان و دیگر ذی نفعان حوزه آبریز زاینده رود، همانند مشکلات کم آبی و بحران آب در دیگر نقاط کشور، راه حل کوتاه مدت ندارد، اما هر راه حلی بدون تردید با مشارکت کشاورزان و دیگر ذی نفعان انجام پذیراست. امروز هم گفتگو با نمایندگان واقعی کشاورزان و دیگر مصرف کنندگان، اولین گام در حل این مشکل است.

همکاری نیروهای چپ و دمکرات با اصلاح طلبان شرط عبور از بحران در کشور

نظام جمهوری اسلامی ایران امروز با منظومه ای از بحران ها روبرواست. گذر از این بحران ها موکول به تمکین از رای و نظر مردمی است، که شکاف میان آنان بان ظام حاکم هر روز بیشتر و بیشتر می شود. در این شرایط بحرانی نجات کشور به اتحاد و همبستگی مردم برای متقاعد کردن و یا وادارنمودن نظام به تجدید نظر در راهبردها و سیاست های داخلی و خارجی حکومت ارتباط پیدامی کند.

چرا سرکوب و کشتار؟ خواست های مردم خوزستان را پاسخ دهید!

ما ضمن محکوم نمودن این سیاست های خشن و مغایر با منافع ملی، از اقدامات مسالمت آمیزهموطنان دلاور خوزستانی در استیفای ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی که شامل تامین آب و برق و همچنین واکسینه شدن در برابرپاندمی کووید ١٩ است، به عنوان عاجل ترین مطالبات آنان پشتیبانی می کنیم و از مسئولان نظام می خواهیم، با اجابت سریع مطالبات بدیهی مردم عزیز خوزستان و برای تسکین آلام خانواده های جان باختگان نسبت به دستگیری آمران و عاملان جنایت شلیک به راهپیمایی آرام معترضان ومحاکمه علنی و محکوم کردن قاتلان اقدام نموده و خسارت هایی را که به قربانبان واردشده، جبران نمایند.

اشتراک در RSS - گروە خرداد، هواداران سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور