مسعود خدادادی

بین تحریم و جنگ جبری نیست!

بدون تردید تحریم خرید نفت ایران ازسوی اتحادیه اروپا، خلاف ادعاهایی که حکومتیان در ایران میکنند، پیامدهای اقتصادی موثری بر زندگی مردم ایران خواهد داشت. تولید بی رمقتر، روند افزايش بیکاری شتابانتر، واز اين پس، قیمتهای غیر قابل کنترل و مافیای اقتصادی، درابعاد مخرب عظيم تری، خود را نشان خواهند داد.

بیست و دو خرداد، روز جاری در زندگی ما

خامنه ای ... با صراحت می گوید گذشته نه چندان دور دوران خمینی و وفاداری به وی، به کار امروز نمی آید. هر میراثی در بهترین حالت میراث داری دارد، و نظام اسلامی که حفظ آن واجب ترین واجبات است در تمام این سالها با وفاداری به ولی فقیه معنا یافته است. میراث دار هم کسی به جز او نیست. امام، منهای خط امام، امامی بی هویت است. نظام هم بدون جانبداری از ولی فقیه حی و حاضر، بی سرانجام. برای ولی فقیه، مسئله روز بودونبود است.

اشتراک در RSS - مسعود خدادادی