گزارشگر: دنا بابا احمدی

وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم

گزارشی از تظاهرات علیە طالبان در لندن

آنان صلح و عدالت، برابرى حقوق زن و مرد را براى افغانستان مى خواهند، افغانستانى رنگارنگ از تاجيک، ازبك، پشتو، بلوچ و… ، كشورى مزين به پرچم ملى كشورشان. آنان كشورى نمى خواهند كه نوجوان و پزشک آن از وحشت طالبان خود را به هواپيما آويزان كنند، و قربانى شوند. اميد شركت كنندگان در تظاهرات اين بود كه بتواند صداى خود و ميليونها افغانستانى را به غرب و جهانيان برسانند.

اشتراک در RSS - گزارشگر: دنا بابا احمدی