تیم کروگر - ترجمه رضا کاویانی

ترکیه مناطق کردنشین در سوریه و عراق را بمباران می کند

طی یک هفته اخیر نیروی هوایی ترکیه برای چندمین بار، مناطق عمدتا کرد نشین در شمال سوریه و عراق را بمباران کرده است. ترس از حمله مجدد رژیم ترکیه در حال افزایش است. تنها از پنجشنبه گذشته -۱۹ آگوست، چهار حمله هوایی به خود رو ها و تاسیسات نیروهای سوریه دموکراتیک، واحدهای دفاعی دولت خودمختار و همچنین اهداف غیرنظامی صورت گرفته است که به گفته یکی از رهبران نظامی, پنج نفر از رزمندگان، جان خود را از دست دادند.

 طی یک هفته اخیر نیروی هوایی ترکیه برای چندمین بار، مناطق عمدتا کرد نشین در شمال سوریه و عراق را بمباران کرده است. ترس از حمله مجدد رژیم ترکیه در حال افزایش است. تنها از پنجشنبه گذشته -۱۹ آگوست، چهار حمله هوایی به خودروها و تاسیسات نیروهای سوریه دموکراتیک۱-، واحدهای دفاعی دولت خودمختار و همچنین اهداف غیرنظامی صورت گرفته است که به گفته یکی از رهبران نظامی، پنج نفر از از رزمندگان، جان خود را از دست دادند.

اشتراک در RSS - تیم کروگر - ترجمه رضا کاویانی