یانیس واروفاکیس * - ترجمه رضا کاویانی

هنگامی که سرمایه داری با شکست سیاست مواجه می شود

بحران آب و هوا و آتش سوزی جنگل ها همیشه در یونان وجود داشته است. اما آنچه که امروز ما شاهد آن هستیم, آتش سوزی هایی است که با چنین ابعاد فاجعه باری در حال گسترش هستند که بدون شک، به سیاست ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا نیز مربوط می شوند. جایی که سرمایه داری با شکست سیاست مواجه شده است.

اشتراک در RSS - یانیس واروفاکیس * - ترجمه رضا کاویانی