برند کرامر - ترجمه رضا کاویانی

رد پای برده داری

نجابت ایجاب می کند که ما با دیگران با احترام رفتار کنیم. نویسنده ما عذاب وجدان داشت و می خواست بداند که چقدر در لپ تاپ او بی توجهی وجود دارد. می خواهد به شما یاد آوری کند که ما چگونه در ارتباط با هم هستیم. شیوه زندگی ما هزینه هایی دارد که دیگران باید متحمل شوند. آیا این امر نباید در مورد کسانی که فقط از طریق چیزهایی که خریداری می کنیم با آنها در ارتباط هستیم صدق کند؟ معدنچیانی که برای تامین مواد صنعت فناوری اطلاعات، از معدن استخراج می کنند؟ افرادی که دستگاه ها را در کارخانه ها به هم وصل و راه اندازی می کنند؟

اشتراک در RSS - برند کرامر - ترجمه رضا کاویانی