تهیه وتنظیم: غلامرضا دادنهال (چوک سیم بالا)

اهل هوا (زار)

باورها، و نگاه ها

باد كافر همه چيز را در سر راه خود ويران می كند. اهل هوا اين بادها را خش و ناآرام و زيانكار می انگارند و معتقدند كه بادهای خشن یا ناصالح به مركب های خود آزار می رسانند و گاهی... بادهای كور و ناصالح را در مجالس مخصوصی جن زدائی می کنند که اکثر مواقع نتیجه ی مثبت می دهد و بیمار شفا می یابد و تبدیل به باد بینا می شود.

اشتراک در RSS - تهیه وتنظیم: غلامرضا دادنهال (چوک سیم بالا)