مصاحبە با ماسیمو دالِما ـ مترجم ح. الف

طالبان یک جنبش سیاسی بنیادگراست، تروریست خواندن آن عاقلانه نیست

نخست وزیر سابق همچنین مدعی است که "طالبان یک جنبش بنیادگرا، خشونت بار و غیر قابل تحمل از نظر رفتار آنها علیه زنان و علیه اقلیت ها هستند، اما من فکر می کنم اشتباه است که آنها را یک گروه تروریستی نامید. داعش یک گروه تروریستی است، ولی طالبان یک جنبش سیاسی است، مانند حزب اله و حماس. تروریست خواندن طالبان عاقلانه نیست بلکه تمسخر آمیز است".

اشتراک در RSS - مصاحبە با ماسیمو دالِما ـ مترجم ح. الف