پل فیلیپ هانسکه - ترجمه رضا کاویانی

نفرت، عقیده نیست

شما می دانید از ترسی که ایجاد شده, قدرت به وجود می آید و قدرت احساس خوبی است. همچنین تصادفی نیست که زنان، اعضای جامعه دگرباش جنسی و افراد دارای سابقه مهاجرت به صورت آنلاین با خشونت بیشتری مورد حمله قرار می گیرند. اگر به زنان حمله شود، تهدیدها خیلی سریع جنسیتی می شوند و تا به درخواست تجاوز می انجامد.

بخش: 
اشتراک در RSS - پل فیلیپ هانسکه - ترجمه رضا کاویانی