هورا کیو ویلالوبوس - ترجمه رضا کاویانی

نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به یک سال زندان محکوم شد

نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به دلیل تأمین مالی غیرقانونی کمپین انتخاباتی، به یک سال زندان محکوم شد. دادگاه پاریس تاکید کرد که این حکم به شکل حبس خانگی، همراه با نظارت پا بند الکترونیکی است. این اتهامات به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ برمی گردد. "قاضی این جلسه در پاریس گفت: "او به عنوان یک نامزد نتوانست هزینه ها را کنترل کند."

اشتراک در RSS - هورا کیو ویلالوبوس - ترجمه رضا کاویانی