تهیه و تنظیم: چوک سیم بالا (کاوه)

اریتره، اسطوره یا افسانه

خلیج فارس سکونتگاه یکی از کهن ترین اقوام ایرانی می باشد که تمدن آنها از میان رفته است. کاوشهای اخیر باستانشناسی آثار درخور توجهی را به دست آورده که بیانگر حضور مردمان این منطقه در عرصه تاریخ است. این مردم اساطیر، حماسه ها و افسانه های بسیاری را در دل خود نهفته دارند. اسطوره اریتره کهن ترین روایت موجود پیرامون حضور انسان در این منطقه و در پیوند با خلیج فارس است.

اشتراک در RSS - تهیه و تنظیم: چوک سیم بالا (کاوه)