ترجمه - رضا کاویانی

سوم اکتبر، روز اتحاد دو آلمان

جمهوری دموکراتیک خلق آلمان و جمهوری فدرال، در روز سوم اکتبر سال ۱۹۹۰ یعنی ۳۱ سال پیش به هم پیوستند. این تصمیم توسط پارلمان جمهوری دموکراتیک خلق آلمان "آلمان شرقی" اعلام شد و در ۲۲ آگوست ۱۹۹۰، شش هفته پس از اتحاد پولی دو کشور با معرفی "مارک" در یک جلسه ویژه با ۲۹۴ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع تصمیم گیری شد. از سقوط دیوار برلین در ۹ نوامبر ۱۹۸۹ تا اتحاد مجدد آلمان، تنها یک سال، دقیقاً ۳۲۹ روز باید بگذرد.

اشتراک در RSS - ترجمه - رضا کاویانی