مصاحبه توسط الیزابت فون تادن - ترجمه رضا کاویانی

از میان برداشتن مشکلاتی که در آن زندگی می کنیم، هیجان انگیز است

اعتراضات علیه علوم آزمایشگاهی و برنامه ریزی ها و پیش گیری ها علیه ویروس همه گیر کرونا، بر اساس یک ایده مرگبار از آزادی استوار است. ما اکنون می توانیم آزادی را کاملا به روشی جدید درک کنیم.از میان برداشتن مشکلاتی که در آن زندگی می کنیم هیجان انگیز است.

اشتراک در RSS - مصاحبه توسط الیزابت فون تادن - ترجمه رضا کاویانی