بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com

اعدام قتل عمد و جنایتی سیاسی توسط دولت است!

به‌مناسبت دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام

کارل مارکس: این چه نوع جامعه‌ای است که هیچ وسیله‌ای غیر از جلاد برای دفاع از خود نمی‌شناسد؟
ویکتور هوگو: حکم اعدام نشانه ویژه و ابدی توحش است.

اشتراک در RSS - بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com