یولیان فلدمن - ترجمه رضا کاویانی

محاکمه یک نگهبان صد ساله اردوگاه های مرگ نازی ها

محاکمه یک نگهبان سابق امنیتی در اردوگاه کار اجباری نازی های ساکسن هاوسن در دادگاه منطقه ای نوروپین آغاز شده است. گفته می شود که وی درکشتار ده ها هزار نفر در زمان رژیم نازی ها شرکت داشته است. این مرد صدساله در ۳۵۱۸ مورد، متهم به مشارکت در کشتار زندانیان اردوگاه های کار اجباری است. به گفته دفتر دادستان عمومی، علیرغم کهولت، او می تواند در دادگاه حضور پیدا کند.

بخش: 
اشتراک در RSS - یولیان فلدمن - ترجمه رضا کاویانی