کریستف پیترز - ترجمه رضا کاویانی

نامش را بگذار " دیوان"

بیست سال می گذرد که نادیا واصف و خواهرش هند، کتابفروشی دیوان، اولین کتابفروشی مدرن قاهره را تاسیس کردند. او در مصاحبه ای می گوید: "باید مکانی باشد که فرهنگ ها و مردم مختلف را به هم نزدیک کند." هم چنین باید گفت: فکربنیاد این کتابفروشی، یک اقدام شورشی بود." دیوان" به کتابفروشی زنجیره ای تبدیل شد و نادیا واصف بارها به عنوان ۲۰۰ زن تأثیرگذار در خاورمیانه، در فهرست فوربس قرار گرفت.

اشتراک در RSS - کریستف پیترز - ترجمه رضا کاویانی