مجید کیانزاد

"همه‌ی آن‌ها برای من خاطره اند"

گفت‌وگو با مجید کیانزاد، از اعضای "گروه بیژن"

شکی نیست که خود دیکتاتوری شاه عامل بسیار مهمی بود. تا زمانی که امکان فعالیت علنی وجود داشت، ما در همه‌ی آن‌ها فعال بودیم و بحث‌هایی هم می‌شدند. اما وقتی همه‌ی راه‌ها بسته شدند، گرایش به مبارزه‌ی مسلحانه هم تشدید شد. شاید اگر راه‌ها بسته نمی‌شدند، تمایلات به این سمت نمی‌رفتند

اشتراک در RSS - مجید کیانزاد