ابوالحسن بنی صدر

گروه بيژن جزنی می خواستند رهبری فعال درست کنند

آقای ظریفی که دانشجوی دانشکده حقوق بود را در آنجا شناختم، بیژن جزنی هم دانشجوی علوم اجتماعی بود و با من درس جامعه ­شناسی­ عملی داشت. رشته فلسفه می­خواند و درس جامعه­ شناسی عملی هم گرفته بود به عنوان واحد و در جریان تجدید حیات جبهه ملی در سال 39 با او آشنا شدم و در همان موسسه علوم اجتماعی به مناسبت آغاز فعالیت نظریه ­هایی اظهار می­کرد

پیام ابوالحسن بنی صدر به‌ کنگره‌ 13 سازمان اکثریت

سازمان شما، از تولد تا امروز، تجربه های بسیار بدست آورده است. امیدوارم این تجربه که استقرار آن دموکراسی در ایران است که ترجمان استقلال و آزادی و حقوقمندی هر انسان و رشد او بر میزان عدالت اجتماعی و نیزاستقلال و آزادی و حقوقمندی جامعه ایرانی بر میزان عدالت اجتماعی باشد، در شمار مهمترین این تجربه ها باشد.

پیام آقای ابوالحسن بنی صدربه کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اهمیت رسیدن به توافق و یا دست کم، نزدیک شدن نظرها به یکدیگر، بیش از آن است که در تصور آید. چرا که مردم ایران آن موقعیت را باز یافته اند که می توانند مستقل از قدرتهای خارجی، سرنوشت خود را در دست بگیرند و این واقعیت، استقلال گرایشهای سیاسی را از هر قدرت خارجی ضرور می کند.

اشتراک در RSS - ابوالحسن بنی صدر