امیر جواهری لنگرودی

دادگاهی داغ درهوای سرد استکهلم

شهادتی که همه نفس ها در سینه حبس کرده و در درون می گریستند.

بیگمان مستنداتی که امیرهوشنگ توانسته از زندان گوهر دشت و از مقطع قتل عام هایی حمید عباسی(نوری) به انکار مسلم آن کمربسته با کدهایش بیرون بیاورد، این دورغ و انگار تاریخی این جلاد را خنثی و دادگاه را موظف به موضع گیری می نماید. این سند کمک بسیار مهمی است که از روی آن وقایع را توضیح داده. امیر هوشنگ ۱۷ کامیون یخچال دار و یک کامیون دیگر را در طی دوره مجاهد کشی دیده است. تخمینی که خودش سعی می کرد بدهد، حداقل بالای۹۰۰ زندانی مجاهد را در قسمت آمفی تئاترزندان گوهر دشت به دار آویخته اند

حمید نوری (عباسی) نمونه‌ی حقیر وقاحت در اعدام هزاران تن در زندان گوهردشت

در طول این سه روز، همه‌ی تلاش «حمید عباسی» در این‌ است‌ که؛ در هیکل آدمی ناکرده باقی بماند و به جای اعتراف به گناه، از بی گناهی خود و همه‌ی اربابانش در درون جامعه به دفاع برخیزد و همه‌ی آنچه را که در این دادگاه به نمایش گذاشه شد، به پرونده سازی و وارونه انگاری شاکیان و شاهدانش گذاشته شود و به انکار آنان برآید.

داد خواهیم، این بیداد را!

آیا در روزهای آینده، حمید نوری(عباسی) همچنان قفل بر دهان خواهد ماند یا سکوتش را خواهد شکست؟

 

در ادامه‌ی دادگاه محاکمه‌ی حمید نوری (عباسی) در هفته‌ی ۴۷ روز سه شنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ برابر دوم آذر ۱۴۰۰ در استکهلم، متهم یا مجرم در برابر دادگاه و افکارعمومی، اعم از شاکیان و شاهدان و خانواده‌هایِ دادخواهِ کشتارِ خونینِ سالِ ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت، به دفاع از خود خواهد پرداخت یا همچنان قفل بردهان خواهد ماند و سکوت برمی‌گزیند؟

اشتراک در RSS - امیر جواهری لنگرودی