اریک بونزه: ترجمه رضا کاویانی

طرح دروازه جهانی اتحادیه اروپا، در پاسخ به ابتکار راه ابریشم چین

پس از چین و ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز در حال ارائه طرحی برای توسعه زیرساخت های جهانی است. با این حال طرح "دروازه جهانی" پروژه خاصی را ارائه نکرده است. اتحادیه اروپا همچنین می‌خواهد گسترش جاده‌ها، راه‌آهن و شبکه‌های دیجیتال را در سرتاسر جهان ترویج کند. در پاسخ به ابتکار راه ابریشم چین، کمیسیون اتحادیه اروپا، ابتکار"دروازه جهانی" خود را دروازه ای اروپایی به سوی جهان می بیند.

اشتراک در RSS - اریک بونزه: ترجمه رضا کاویانی