فردریکو فولگراف - ترجمه رضا کاویانی

گابریل بوریک، کاندیدای چپ برای ریاست جمهوری شیلی

قهرمان این لحظه شیلی، یعنی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از جناح چپ است و پیروزی او قریب الوقوع است. در آخرین نظرسنجی مجاز قانونی قبل از دور دوم انتخابات در شیلی، که توسط موسسه پولسو سیودادانو در ۴ دسامبر انجام گرفته، پیش بینی می کند: با برتری ۱۳ درصدی، گابریل بوریک، نامزد جناح چپ، در مقابل خوزه آنتونیو کاست ریست، نامزد جناح راست افراطی به پیروزی خواهد رسید.

اشتراک در RSS - فردریکو فولگراف - ترجمه رضا کاویانی