ماکسیمیلیان بکر - ترجمه رضا کاویانی

حزب چپ به کجا می رود؟

حزب چپ به کجا می رود، چه جهتی را باید انتخاب کند. اما شکست انتخابات قابل پیش بینی بود,،و دلایل تاریخی وجود دارد. اینها چیست و چگونه ممکن است حزب از اوضاع کنونی خلاص شود و خود را دوباره به تعادلی نسبی برسند؟ حزب چپ هرگز نتوانست بر سر یک روایت مشترک از جهانی عادلانه تر و بهتر به توافق برسد و هرگز معنی واقعی سوسیالیسم دموکراتیک را که اغلب تبلیغ می شود بیان کند.

اشتراک در RSS - ماکسیمیلیان بکر - ترجمه رضا کاویانی