سیما ثمر - ترجمه رضا کاویانی

دفتر خاطرات کابل

در سال ۲۰۰۴، زمانی که اولین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ برگزار می شد، یک بانوی مسن ۸۲ ساله به نام صابیرا برای اولین بار در زندگی خود راهی یک مرکز رای گیری شد. آن موقع روزی سرد و برفی بود. او با چوب دستی خود به آرامی و احتیاط از میان برف حرکت می کرد. او مصمم بود از حقوق دموکراتیک خود به عنوان رای دهنده برای اولین بار در زندگی خود استفاده نماید.

سال ۲۰۲۱، سال وحشتناکی برای افغانستان بود

چیزی که من را به‌عنوان یک پزشک، مادر، سیاستمدار، زن افغان به‌ویژه آزار می‌دهد: کودکان در شرایط کنونی بیشتر در معرض خطر هستند. میلیون ها دختر و پسر در کشور گرسنگی و سوء تغذیه دارند. سازمان جهانی غذا تخمین می زند که ممکن است یک میلیون کودک در زمستان امسال از گرسنگی جانشان را از دست بدهند. کودکان دارای سوء تغذیه نمی توانند به بزرگسالان سالم تبدیل شوند. کودکان نباید به خاطر تصمیمات اشتباه سیاسی بزرگ سالان قربانی و مجازات شوند.

بخش: 
اشتراک در RSS - سیما ثمر - ترجمه رضا کاویانی