استفان راینکه - ترجمه رضا کاویانی

رودی دوچکه، رهبر سرخ جنبش دانشجویی آلمان

در سال ۲۰۱۷، اگر چه قانون محرمانه از پرونده رودی دوچکه برداشته شد، اما بیشتر نامها سیاه شده است و عملا بسیاری از اسناد ناقص شده اند. اف بی ای در حذف نام بسیاری از افراد دخیل در پرونده رودی دوچکه بسیار دقیق عمل کرده است! همچنین در مقاله ای از اشپیگل که از ماه مای ۱۹۶۸ به انگلیسی ترجمه شده بود،هیچ یک از نام های برده شده، قابل شناسایی نبودند. به شکلی محو شده بودند. به اصطلاح می گویند ،کار از محکم کاری عیب نمی کند!

اشتراک در RSS - استفان راینکه - ترجمه رضا کاویانی