مترجم: سعید مقیسه ای

رشد "دئیسم" در ترکیه

ترکیه ای ها اردوغان را باور ندارند

علارغم اینکه "انجمن دئیست ها" هنوز بیش از سیصد عضو رسمی ندارد ولی آقای «پالی» معتقد است که انجمن او معرف یک اقلیت مهمی در ترکیه است. او می گوید: «نسل جدید سنی ها دیگر به مسجد نمی روند و اسلام به گذشته تعلق دارد. ما در قرن بیست و یکم و در عصر اینترنت و شبکه های اجتماعی بسر می بریم. جهان دهکده ای بیش نیست. جوان ها با فرهنگ ها و ادیان دیگر آشنا می شوند. آیا باید هنوز پنج بار در روز نماز خواند؟ شوخی نکنید!»

اشتراک در RSS - مترجم: سعید مقیسه ای