آنتوان شوارتز محقق علوم سياسي دانشگاه پاريس نانتر

ازبین رفتن عجیب حزب کمونیست ایتالیا

اگر چپ گرایی بیماری دوران کودکی کمونیسم باشد، همنوائی و تطبیق خویش با نظم مسلط(کانفورمیسم) بیماری دوران پختگی آن است!

حزب کمونیست ایتالیا، مدعی داشتن ٣ میلیون عضو، مدتی طولانی قدرتمندترین تشکل کمونیست اروپای غربی بود که ایالات متحده را به لرزه می اندخت. این حزب در آوریل ١٩٩١ از بین رفت و همراه با خود یک هویت سیاسی را نیز ازبین برد.

اشتراک در RSS - آنتوان شوارتز محقق علوم سياسي دانشگاه پاريس نانتر