احمد باقری

موقعیت چپ در انتخابات آینده فرانسه

چرا در زمانی‌ که چپ در فرانسه ناتوان و غوطه ور در مشکلات میباشد، احزاب چپ در شمال اروپا قدرت را در دست دارند؟

حدود سه ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر گزار میشود، چپ فرانسه در بد ترین موقعیت خود در این سالها قرار دارد. طبق آخرین نظر سنجی‌ها، مجموع چپ فقط حدود ۲۵٪ آراء را در انتخابات پیش رو از آن خود می‌کند . به جز تفرقه که از آفات احزاب چپ است، تلاش می‌کنیم نظر متخصصین و صاحب نظران را در این باره جستجو کنیم.

این مسائل را سایت آتلانتیکو در مصاحبه ای با پیر مارتن، دکتر علوم سیاسی و فارغ التحصیل مؤسسه علوم سیاسی و محقق سیاست در میان گذاشته است:

اشتراک در RSS - احمد باقری