داود هرمیداس باوند

به یاد ریچارد فرآی، دانشمند و پژوهنده ایراندوست

فرآی ایرانپژوه و ایراندوستی بود درپی پژوهش و کاوشگری درباره مبانی فرهنگ و تمدن ایران، و فراتر از آن در حوزه تمدن ایرانی در معنی و مفهوم گستره تاریخی و جغرافیایی آن. بهمین جهت او کتاب پژوهشی "میراث ایران" یا به نوشته خود او "میراث یکی از تمدنهای بزرگ جهان" را تقدیم به ایرانیان، افغانها، تاجیکها و اوزتها می کند. او بی شک در این رابطه خدمات ارزشمندی نیز به تمدن بشری نموده است.

بنام سعادت ملت ایران

بهمین جهت جبهه ملی ایران در پی بزرگداشت این روز تاریخی به یاد و خاطره تمامی شهدا و مبارزان راه آزادی، در انتظار این است که نظر با توجه به یکی از اولین و مهمترین درخواستهای بیش از 18 میلیون رای دهنده دائر به آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، هرچه زودتر اقدامات عاجل در این مورد صورت گیرد که بی شک اثرات خاص خود را در تعاملات خارجی در پی خواهد داشت و باشد که واقع نگری و هوشمندی سیاسی راهبرد و راهگشای مشکلات و بن بستهای موجود در پیش باشد.

قطر، سوریه و جمهوری اسلامی

سفر اخیر امیر قطر به ایران را نیز باید در راستای این دیپلماسی منطقه ای مستقل و فعال ارزیابی کرد. هرچند جزئیات دیدار شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی با محمود احمدی نژاد منتشر نشده است اما از گفتههای او در این دیدار و پس از این سفر به نظر میآید موضوع سوریه یکی از مهم ترین مسائل دغدغههای این روزهای امیر قطر است

اشتراک در RSS - داود هرمیداس باوند