زهره و مهناز تنکابنی

بیوگرافی کوتاهی از برادرعزیزمان

با تشکر از دوستان گرامی که با ما همدردی کردند

در سال 65 بنیاد مستضعفان او را به عنوان مشاور حقوقی استخدام کرد، اما وقتی وی متوجه وجود برخی اختلاس ها و رانت ها در درون بنیاد شد به رئیس بنیاد اعتراض کرد. رئیس بنیاد از او خواست که در ازای ماشین و خانه در بهترین جای ساری در این موارد سکوت کند، اما او استعفا کرد. سپس به وکالت روی آورد، و سعی کرد بر خلاف همتایان با کمترین حق الوکاله در یاری مردم بکوشد.از این روی می گوییم حسین صدیق تنکابنی برای ما فقط یک برادر نبود، او معلم ما بود.

اشتراک در RSS - زهره و مهناز تنکابنی