پویا غلامرضایی

بیژن جزنی، آن‌چه باز هم باید از او آموخت

بيژن جزنی

نظرات سیاسی و فکری‌ای که رفیق بیژن جزنی عرضه کرد، تنها از یک شخصیت و کادر سیاسی باتجربه، کارآزموده و پخته، هم‌چون او برمی‌آمد که این خود نتیجه‌ی زندگی و تربیت در یک محیط سیاسی، تجربه‌ی تشکیلاتی فراوان، مطالعه، تجربه و فعالیت در شرایط آزاد سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۳۲ و شرایط کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و بعد از آن و نیز اصلاحات ارضی و اعتراض طرفداران خمینی و سرکوب سالهای ۱۳۴۲ و مهم‌تر از همه ارتباط با نیروهای گوناگون سیاسی هم‌چون حزب توده و جبهه ملی و برخی نیروهای مذهبی بود.

اشتراک در RSS - پویا غلامرضایی