برگردان از گودرز اقتداری

نه حتی یک اینچ بسوی شرق!

قول هایی که به میخائیل گورباچف و ادوارد شواردنادزه داده شد. ترجمه اسناد آرشیو امنیت ملی آمریکا

با توجه به اسناد طبقه بندی شده ایالات متحده، شوروی، آلمان، بریتانیا و فرانسه که توسط آرشیو امنیت ملی در دانشگاه جورج واشنگتن منتشر شد جمله معروف جیمز بیکر وزیر امور خارجه آمریکا "نه حتی یک اینچ به سوی شرق" در مورد گسترش ناتو در دیدارش با میخائیل گورباچف رهبر شوروی در ۹ فوریه ۱۹۹۰ بخشی از مجموعهٔ تضمین ها در مورد امنیت شوروی بود که رهبران غربی به گورباچف و دیگر مقامات شوروی در طول روند اتحاد آلمان در سال ۱۹۹۰ و در سال ۱۹۹۱ داده بودند.

اشتراک در RSS - برگردان از گودرز اقتداری