مارتین لایدن فروست، ترجمه رضا کاویانی

از یک رسوایی به رسوایی دیگر

چهار سال و نیم پیش، روزنامه‌نگار محقق و اکتیویست دافنه کاروانا گالیزیا , از طرف باند های فاسد در قدرت که متهم به پولشویی هستند, به قتل رسید. چرا با همه رسوائی که پس از این قتل فراهم آورد, اما هیچ آسیبی به حزب حاکم کارگر نرسید ؟, در حالی که انتخابات ۲۰۲۰ اسلواکی, سیاستمداران فاسد را از قدرت ساقط کرد، اما می بینیم, حزب کارگر مالت در سال ۲۰۱۷ با وجود مشارکت در اسناد پاناما، با وعده "یک حزب برای همه" اکثریت آراء را به دست آورد, و در انتخابات عمومی نیز پیروز شد. در ۲۶ ماه مارس دوباره اکثریت را به دست آورد, چرا هیچ چیزی از نظر بنیانی, در مالت تغییر نکرده است؟

اشتراک در RSS - مارتین لایدن فروست، ترجمه رضا کاویانی