سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ آمریکای شمالی

نقش انتخابات در مبارزات سیاسی مردم ایران

برنامه پالتاکی

سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) - آمریکای شمالی برنامه پالتاکی ماه ژوئن را به بحث "نقش انتخابات در مبارزات سیاسی مردم ایران" اختصاص داده است. سخنرانان این جلسه، آقایان بهزاد کریمی و فرخ نگهدار اند.

در گرامیداشت روز اول ماه می

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ آمریکای شمالی برنامه پالتاکی ماه مه را به گرامیداشت روزجهانی کارگر اختصاص داده است. این برنامه در روز یکشنبه 4 می 2014 در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تورنتو و شرق آمریکا، 10 شب به وقت اروپای مرکزی و 12:30 شب به وقت ایران برگزار خواهد شد. سخنرانان این جلسه ، آقایان بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت و فرامرز دادور فعال سیاسی چپ بوده که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. از شما دعوت می شود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

جلسه اینترنتی: "استراتژی مبارزه سیاسی در ایران"

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در آمریکای شمالی جلسه پالتاکی تحت عنوان "استراتژی مبارزه سیاسی در ایران" در تاریخ یکشنبه ١٣ آوریل ٢٠١٤ در ساعت ٤ بعد از ظهر به وقت تورنتو و شرق آمریکا ١٠ شب به وقت اروپای مرکزی و ٣٠.١٢ شب به وقت ایران برگزار خواهد نمود. سخنرانان این جلسه آقایان بهزاد کریمی، محمد ارسی و مهدی فتاپور اند

جلسه سخنرانی از طریق پالتاک در امریکای شمالی

گفتگو با بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی - اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت در آمریکای شمالی اولین جلسه پالتاکی خود را در تاریخ یکشنبه 10 نوامبر 2013 در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تورنتو و شرق آمریکا، و 8 شب به وقت اروپای مرکزی برگزار خواهد نمود.

بخش: 
اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ آمریکای شمالی