لیودمیلا کوت لیاروا، رضا کاویانی

بانوی قدرتمند پشت پرده روبل روسیه

الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه: زن پشت پرده روبل است. او به عنوان رئیس بانک مرکزی روسیه، در میانه طوفان تحریم ها قرار دارد. همکاران غربی از شایستگی او قدردانی می کنند. او در سال ۲۰۱۴ واحد پول روسیه را از بحران خارج کرد، که مجله تخصصی بریتانیایی یورومانی در آن زمان به او عنوان "بهترین مدیر اجرایی در یک بانک مرکزی" را داد.

اشتراک در RSS - لیودمیلا کوت لیاروا، رضا کاویانی