حمید احمدزاده

در نقد "سخن روز"، برای گسترش امید در جنبش مطالباتی

در "سخن روز" نشریه کار سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) که با امضای رفیق فرخ نعمت پور در تاریخ دوشنبه ١٩ سپتامبر منتشر شده است. چنین آمده است:*

دادگاه حمید نوری، گامی برای التیام زخم عمیق بر پیکر جامعه‌ مان

در طی این سالها، جنبش دادخواهی که بیش از هر چیز متکی بر تلاش خانواده‌ها به خصوص مادران و وابستگان آن جانباختگان بود، نقشی بسزایی بر مقابله با "فراموشی" بازی کرد:
این جنبش می‌تواند تا با تبدیل شدن به امری درونی، مبدل به وجدان عمومی جامعه ما گردد. جنبش دادخواهی می‌تواند تمامی فرهیختگان جامعه را که از راهکارهای خشونت‌آمیز اجتناب می‌کنند بدور خود گرد آورد و بدین ترتیب زمینه برای ایجاد "کمیسیون حقیقت یاب" فراهم آورد.
بی شک روزی این "کمیسیون حقیقت یاب" در کشورمان برپا خواهد شد و مجموعه بازماندگان آن جانباختگان همراه با حضور متهمین در آنجا به نتایجی دست پیدا خواهند کرد که زخم عمیق بر جامعه‌مان را التیام بخشند.

اشتراک در RSS - حمید احمدزاده