/الهه امانی

زنان افغانستانی در ایران؛ در منگنه قوانین زن ستیز ایران و کابوس طالبان

بر اساس پروژه‌ی تحقیقی که بنیاد جمعیت و توسعه برلین در سال ۲۰۱۹ منتشر کرد حدود ده درصد از جمعیت جهان تمایل دارند تا وطن‌شان را ترک کرده و در جای دیگری مستقر شوند. تعمیق شکاف فقر و ثروت در کشورهای جهان و همچنین تعمیق شکاف بین آن چه اصطلاحاً کشورهای شمال و جنوب گفته می‌شوند، ناامنی محیط زیست، جنگ‌ها، عدم امنیت اجتماعی و سیاسی و دلایل دیگر سبب شده که امروز ۷۰٫۸ میلیون نفر در جهان خانه و کاشانه‌ی خود را اختیاری و یا بر اثر فشارهای وارده از جانب دولت‌ها، ترک کنند.

اشتراک در RSS - /الهه امانی