بهروز سگوند

دست از تخریب نهادهای کارگری بردارید

بعد از جلسات کلاب هاوسی در رابطه با آسیب شناسی - حمایت جنبش کارگری، ارائه و ابراز چند نظر حاشیه ساز شده است و اخیرا در فضای مجازی ما شاهد بحث های سندیکای یک نفره وبسیاری از تخریب های ناشایست روبرو هستیم.در جامعه ای که فشار بر روی فعالین مستقل کارگری از در و دیوار می ریزد و نهادهای امنیتی تمام سعی خود را می کنند که مبارزه طبقاتی را به فرد و مشکلات فردی بکشانند و مهندسی شده با تخریب فرد کل مبارزه را زیر سوال ببرند باید دید چرا بحث سندیکای فردی(یکنفره) به میان آمده ست؟

بخش: 
اشتراک در RSS - بهروز سگوند