پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

صحبت حکام ظلمت شب یلداست! به امید یلدای پیروز!

امسال در شرایطی به امید غلبهٔ نور آزادی بر ظلمت استبداد، در درازنای یلدای استبدادی اهریمنی و بدکنش، «شب که بیدار به ناچار به» هم‌راهی «هم می‌مانیم» که خیزش زنان و مردان آزاده، آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌پژوه میهنمان می‌رود که نفس‌های دیو استبداد را به شماره اندازد!

بار دیگر شانزدهم آذر؛ نماد آزادی‌خواهی جنبش دانشجویی!

در روز تاریخی شانزدهم آذر، هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به نام و از سوی همهٔ اعضاء و نیروهای سازمان، فرارسیدن روز دانشجو را صمیمانه و رفیقانه به همهٔ دانشجویان ایران، به همهٔ مبارزان جنبش سیاسی دانشجویی، به همهٔ آزادی‌خواهان و برابری‌طلبان و عدالت‌پژوهان ایران تبریک می‌گوید! ما نام و یاد هزاران هزار دانشجویی را که در صد سال گذشته، از جان و دل و جوانی هر چه داشته‌اند در طبق اخلاص خدمت به مردم و میهن مشترک‌مان گذاشته‌اند، بزرگ می‌داریم و پیمان تاریخی خود را با نام و یاد آن رفقا، دوستان و عزیزان و با رزمندگان خستگی‌ناپذیر این جنبش جاودانهٔ تاریخی تازه می‌کنیم!

اشتراک در RSS - پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)